Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανακοίνωση για το προσωρινό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού (Προσωρινό) Ιανουαρίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 18-02-2020