Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανακοίνωση για το Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 28-02-2020