Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ του Υπουργείου Οικονομικών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ του Υπουργείου Οικονομικών


Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθ. ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ του Υπουργείου Οικονομικών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  6.3.2023 έως τις 23:59 της 4.4.2023.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη, το παράρτημά της, ειδικά παραρτήματα για την απόδειξη χειρισμού Η/Υ και γλωσσομάθειας, καθώς και αίτηση σε επεξεργάσιμη μορφή. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η αίτησή σας πρέπει να είναι υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή.

Επισημαίνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτούνται κωδικοί taxisnet.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά, στο σύνδεσμο https://webapps.gsis.gr/dsae/aseprequest. Οι υποψήφιοι θα εισέρχονται στο σύνδεσμο με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxisnet.

Έπειτα από την είσοδό τους, οι υποψήφιοι δρομολογούνται σε σελίδα στην οποία καλούνται να επιλέξουν την προκήρυξη ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023. Πριν από την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την προκήρυξη και τα παραρτήματά της, καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσης που περιέχονται στους παραπάνω συνδέσμους.

 

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι επιλέγουν την αίτηση ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 από το σύνδεσμο αίτηση και αφού συμπληρώσουν τα πεδία της την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση πρέπει να είναι σκαναρισμένη σε αρχείο pdf,gif,jpg,png ή tiff και τα δικαιολογητικά σε αρχεία pdf,docx,xlsx,zip,doc ή xls. 

Μετά την υποβολή θα εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα ότι η αίτηση υποβλήθηκε επιτυχώς και ο υποψήφιος θα λάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.