Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

1 Μαρ 2018

ΕΛΗΞΕ - Μελέτη καταγραφής λειτουργιών του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών και της ποιότητας των αποτελεσμάτων

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,...