Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Σύστημα Αυτόματης Καταγραφής Διερχόμενων Οχημάτων (στα συνοριακά τελωνεία της χώρας)» - Δημόσια Διαβούλευση για τις Τεχνικές Προδιαγραφές

Το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) στα πλαίσια πάταξης του λαθρεμπορίου στα σύνορα, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια συστήματος αυτόματης καταγραφής οχημάτων.

Ως τόπος παράδοσης και παροχής υπηρεσιών προσδιορίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων,  η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και τα Τελωνεία της Επικράτειας (πιο συγκεκριμένα τα τελωνεία: Πατρών, Ηγουμενίτσας, Κακαβιάς, Ευζώνων, Δράμας [Εξοχή], Σερρών [Προμαχώνας], Ορεστιάδας [Ορμένιο], Κήπων), με   ενδεχόμενη επέκταση του συστήματος και στα λοιπά συνοριακά Τελωνεία.

Πριν την σύνταξη της διακήρυξης του Έργου και τη διενέργεια του διαγωνισμού προμήθειας, κρίνεται σκόπιμη η θέση σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων ή προτάσεων επί αυτών από  τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.

Ομοίως κρίνεται σκόπιμο, λόγω της ιδιομορφίας του έργου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και πιθανές κατασκευαστικές εργασίες υποστήριξης του συστήματος στα συνοριακά Τελωνεία, να δοθεί η δυνατότητα επιτόπιας επίσκεψης στα προαναφερόμενα Τελωνεία, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος και έγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση.

Επιθυμητό θα ήταν πέραν της υποβολής των παρατηρήσεων ή προτάσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών να δοθεί και το εκτιμώμενο κόστος, τόσο για την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος, όσο και για τις κατασκευαστικές εργασίες και τον απαιτούμενο εξοπλισμό ανά συνοριακό τελωνείο εγκατάστασης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατ΄ αναλογία και η επεκτασιμότητα του έργου στα λοιπά συνοριακά Τελωνεία.     

Η υποβολή των προαναφερθέντων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως υποβολή προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο καμία από τις δύο πλευρές.

Σας καλούμε για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας μέχρι την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdcustoms@yo.syzefxis.gov.grστο φαξ: 210-3375436) ώστε να βελτιώσουμε τις προδιαγραφές αυτές.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Από 26/07/2013 έως 16/09/2013

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 SYKAD_diabouleysi.zip (151 Kb)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

e–mail: gdcustoms@yo.syzefxis.gov.gr // φαξ: 210-3375436

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

 SYKAD_comments.zip

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους των τελωνείων εγκατάστασης κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία Δ3/Δ της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων

(e-mail: gdcustoms@yo.syzefxis.gov.gr - τηλ: 210-3375437 και 210-3375176  )


Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις