Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

<a href="http://www.opengov.gr/minfin/?p=1689" target="_blank">«Δημόσια τεχνική διαβούλευση σχετικά με τις προδιαγραφές αποστελόμενων στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ. απο το σύστημα ελέγχου εισροών-εκροών»</a>

 

Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις