Τελευταία Νέα Τελευταία Νέα

Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών της ΕΔΕΛ

Με το άρθρο 12 του ν.4151/2013 (Α' 103) προβλέπεται η κατάρτιση και τήρηση στο Υπουργείο Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ., ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διεξαγωγή δημοσιονομικών ελέγχων που ασκούνται από τις ελεγκτικές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.

Ο Υπουργός Οικονομικών προτίθεται να στελεχώσει το μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ