Τελευταία Νέα Τελευταία Νέα

Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας

Το Υπουργείο Οικονομικών κατ΄εφαρμογή του άρθρου 6 παρ.3 του Ν.4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α' / 30-03-2012) και του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 /Α' / 2-12-2016) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 παρ. 2 του Ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α' / 1-3-2017) προτίθεται να προβεί στην απόσπαση δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων, από υπηρεσίες του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καθώς και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας - Γραφείο Ελληνικού...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ