Τελευταία Νέα Τελευταία Νέα

Επιστροφή

Ημερίδα «Νέα Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση - Αλλαγές στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής, ΟΠΣ-ΔΠ » (26 Ιουνίου 2018)

Παρακάτω θα βρείτε τα video και τις παρουσιάσεις της Ημερίδας.

 

Χαιρετισμoί

Video 

Ε. Δήμα, 
Π. Τριάρχης, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων

Λογιστική Μεταρρύθμιση  -  Ενιαίο Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης 

Video | Παρουσίαση
Π.  Βρουστούρης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Συντονίστρια: Ε. Δήμα

Νέα Οικονομική Ταξινόμηση 

Video | Παρουσίαση
Δ. Καρατζάς, Προϊστάμενος Τμήματος Μεθοδολογίας
Πάνελ: Π. Βασιλόπουλος, Μ. Κουμερτά, Μ. Καυκά

Νέα Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Προϋπολογισμού 

Video | Παρουσίαση
Χ. Τζώρτζης, Προϊστάμενος Τμήματος ΣΤ΄ Προϋπολογισμού  
Ν. Παπατζανάκη και Π. Κοντούλη, Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
Πάνελ: Γ. Ξενοκώστας, Β. Πέππας, Α. Ποτολιός

Ενσωμάτωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην Ενιαία Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού

Video | Παρουσίαση
Γ. Μελάς, Προϊστάμενος Τμήματος  Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων  
Πάνελ: Γ. Ξενοκώστας, Β. Πέππας, Α. Ποτολιός

Εκθέσεις  Αναφορών Μητρώου Δεσμεύσεων

Video | Παρουσίαση
Ο. Φίλιου,  Προϊσταμένη  Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης 

Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων – Υπολογισμός ΚΡΙ

Video | Παρουσίαση
Π. Κανελλέας   και  Κ.  Γερακίνης,  Δ/νση  Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων 

Η Τεχνική  Υποστήριξη της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Μεταρρύθμισης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ)

Video | Παρουσίαση
Α.Μακρόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών
Πάνελ: Γ. Τσέτσος, Ι. Ιωαννίδης