Τελευταία Νέα Τελευταία Νέα

Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών έχει καταρτίσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργίας των ετών 2014-2020, στο οποίο περιλαμβάνονται:
 1. Δράσεις Δημιουργίας κεντρικών υποδομών g-cloud για την παροχή υπηρεσιών infrastructureasaservice ό platformasaservice, προς τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες του Υπουργείου Οικονομικών και επιπλέον για τη φιλοξενία συστημάτων του οικονομικού τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.
 2. Δράςεις οργάνωσης διαδικασιών και εφαρμογής μέτρων ασφάλειας για όλα τα πληροφοριακά συστήματα που λειτουργούν ή θα λειτουργούν στις υποδομές της. 
 3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών τόσο με εσωτερική ανάπτυξη τόσο και με αγορά έτοιμων εφαρμογών για τους ανωτέρω φορείς. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ