Επιστροφή

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2001-2004

Με την ένταξή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η Ελληνική οικονομία λειτουργεί σε ένα νέο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, μηδενικού -σχεδόν -συναλλαγματικού κινδύνου και σημαντικά μεγαλύτερης εμπιστοσύνης της αγοράς λόγω της σταθερότητας του οικονομικού περιβάλλοντος.