11 Ιαν 2017

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2011-2014

Το Επικαιροποιημένο Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1466/97.   Επικαιροποιημένο...
31 Μαρ 2014

Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής - 4η Αξιολόγηση - Απρίλιος 2014

Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος Έκθεση Προόδου Ευρωπαικής Επιτροπής Έκθεση Προόδου ΔΝΤ
30 Ιουν 2013

Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής - 3η Αξιολόγηση - Ιούλιος 2013

Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος Έκθεση Προόδου Ευρωπαικής Επιτροπής Έκθεση Προόδου ΔΝΤ            
30 Απρ 2013

Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής - 2η Αξιολόγηση - Μάιος 2013

Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος Έκθεση Προόδου Ευρωπαικής Επιτροπής Έκθεση Προόδου ΔΝΤ
30 Νοε 2012

Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής - 1η Αξιολόγηση - Δεκέμβριος 2012

Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έκθεση Προόδου ΔΝΤ
29 Φεβ 2012

Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής

Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος Έκθεση Προόδου Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έκθεση Προόδου ΔΝΤ
30 Σεπ 2011

Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής - Πέμπτη Αξιολόγηση - Οκτώβριος 2011

Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος Εκθεση Προόδου Επιτροπής Έκθεση Προόδου ΔΝΤ Έκθεση Προόδου Υπουργείου Οικονομικών
31 Μαϊ 2011

Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής - Τέταρτη Αξιολόγηση - Ιούλιος 2011

Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος   Εκθεση Προόδου Ευρωπαϊκής Επιτροπής   Έκθεση Προόδου ΔΝΤ   Έκθεση Προόδου Υπουργείου Οικονομικών       ...
31 Ιαν 2011

Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής - Τρίτη Αξιολόγηση - Φεβρουάριος 2011

Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος   Έκθεση Προόδου Ευρωπαϊκής Επιτροπής   Έκθεση Προόδου ΔΝΤ   Έκθεση Προόδου Υπουργειου Οικονομικών   Κοινή Δήλωση της...
30 Νοε 2010

Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής - Δεύτερη Αξιολόγηση - Δεκέμβριος 2010

Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος   Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα   Έκθεση Προόδου Ευρωπαικής Επιτροπής   Έκθεση Προόδου ΔΝΤ   Έκθεση Προόδου Υπουργείου...
31 Ιουλ 2010

Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής - Πρώτη Αξιολόγηση - Αύγουστος 2010

Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος   Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα   Έκθεση Προόδου Ευρωπαϊκής Επιτροπής   Έκθεση Προόδου ΔΝΤ   Έκθεση Προόδου Υπουργείου...
30 Απρ 2010

Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής

Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος   Νόμος 3845 -ΦΕΚ Α 65/06.05.2010   Έκθεση Επιτροπής   Έκθεση ΔΝΤ (Αγγλικά)  
31 Δεκ 2008

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2008-2011

Το Επικαιροποιημένο Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1466/97.   ...
30 Νοε 2007

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2007-2010

Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1466/97.   Επικαιροποιημένο...
30 Νοε 2006

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2006-2009

Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1466/97.   Επικαιροποιημένο...
30 Νοε 2005

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2005-2008

Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1466/97.   ...
28 Φεβ 2005

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ελλάδας 2004 - 2007

Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1466/97.   ...
30 Νοε 2001

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2001-2004

Με την ένταξή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η Ελληνική οικονομία λειτουργεί σε ένα νέο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, μηδενικού -σχεδόν -συναλλαγματικού κινδύνου και σημαντικά...