Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών - Εφαρμογή Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών - Εφαρμογή

2. Εφαρμογή Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών

    Για να δείτε το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ακολουθείστε το παρακάτω σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/ektimites/

 

Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών - Εγγραφή στο Μητρώο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών - Εγγραφή στο Μητρώο

3. Εγγραφή στο Μητρώο

    3α. Φυσικό Πρόσωπο

Αίτηση εγγραφής ως φυσικό πρόσωπο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών

    3β. Νομικό Πρόσωπο

Αίτηση εγγραφής ως νομικό πρόσωπο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών

4. Αρχείο Εκτιμήσεων

5. Πειθαρχικό Συμβούλιο

    1η Απόφαση