Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών - Εφαρμογή Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών - Εφαρμογή

2. Εφαρμογή Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών

    Για να δείτε το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ακολουθείστε το παρακάτω σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/ektimites/