Γενικός Γραμματέας Γενικός Γραμματέας

Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής 


Γ. Γ. :  Χρήστος Τριαντόπουλος 

(ΦΕΚ ανάθεσης καθηκόντων ΥΟΔΔ 537/6-8-2019)

Τηλ.: 2103375704, 2103375737
e-mail: generalsecr@minfin.gr


Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8, TK 105 62, Αθήνα Αττικής