Αναλογιστές Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων - Νομοθεσία Αναλογιστές Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων - Νομοθεσία

Αναλογιστές Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων - Μητρώο Αναλογιστές Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων - Μητρώο

2. ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ 

  • Για να δείτε το Μητρώο Αναλογιστών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων πατήστε εδώ

Αναλογιστές Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων - Εγγραφή Αναλογιστές Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων - Εγγραφή

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

 

4. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • ΥΑ 2/40862/0004/29.06.2017 (Ανανέωση της θητείας και ορισμός νέων μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου Πιστοποιημένων Αναλογιστών)
  • ΥΑ Β.1048/30.06.2014 (Σύσταση πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου Πιστοποιημένων Αναλογιστών)