Γενικός Γραμματέας Γενικός Γραμματέας

Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

 

Αθανάσιος Πετραλιάς

(ΦΕΚ ανάθεσης καθηκόντων ΥΟΔΔ 537/6-8-2019)

Τηλ. : 210  3338447 - 210 3338448

email: gsfp@glk.gr

Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 - 10165 Αθήνα