Τμήμα Γ - Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών Τμήμα Γ - Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών

 

Προϊσταμένη Τμήματος: Θωμαΐς Σταυριανάκου

Διεύθυνση: Κολωνού 2 & Πειραιώς, Αθήνα, τ.κ. 10 110

Τηλέφωνα: 210-5235515, 2105242621

Fax: 210 5237110

e-mail: klirodot@2018.syzefxis.gov.gr


Αρμοδιότητες: 

  • Τήρηση μητρώου κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων, διαθηκών και σχολαζουσών κληρονομιών
  • Τήρηση μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών
  • Διορισμός, διοικητική εποπτεία και έλεγχος κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών και επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων
  • Επιμέλεια άσκησης εξ αδιαιρέτου κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου
  • Παρακολούθηση εφαρμογής νομοθεσίας αναφορικά με την παραγραφή υπέρ του Δημοσίου αξιών και απαιτήσεων του ν.δ. 1195/1942
  • Γραμματειακή υποστήριξη Δ/νσης