Τμήμα Α- Παρακολούθησης & Υποστήριξης Περιφερειακών Δ/ νσεων Τμήμα Α- Παρακολούθησης & Υποστήριξης Περιφερειακών Δ/ νσεων

Τμήμα Α - Παρακολούθησης & Υποστήριξης Περιφερειακών Δ/νσεων

 

Προϊσταμένη Τμήματος: Αικατερίνη Αμαρτωλού

Διεύθυνση: Κολωνού 2 & Πειραιώς, Αθήνα, τ.κ. 10 110

Τηλέφωνα: 210 5227117, 210 5233285

Fax: 210 5237417, 210 5237968


Αρμοδιότητες

  • Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της στοχοθεσίας και των οικονομικών στοιχείων (προϋπολογισμός, απολογισμός) των Περιφερειακών Διευθύνσεων
  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
  • Η διοικητική υποστήριξη των Περιφερειακών Διευθύνσεων σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και υλικών πόρων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις
  • Η τήρηση σε κεντρικό επίπεδο των δεδομένων προγραμμάτων ψηφιακών υπηρεσιών και ο έλεγχος τροφοδότησής του από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
  • Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης