Συχνές Ερωτήσεις από όλες τις κατηγορίες Συχνές Ερωτήσεις από όλες τις κατηγορίες

Επιστροφή

Υποχρεούται ο εκτελεστής-εκκαθαριστής-κηδεμόνας που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώου του άρθρου 16 ν.4182/2013 σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης;

Ναι (άρθρο 16 παρ 4 ν.4182/2013)

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης, την οποία υποχρεούνται να καταθέτουν κάθε χρόνο και για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου τους ή την παραίτηση ή την διαγραφή τους, τα φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του άρθρου 16 ν.4182/2013, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, εφόσον έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους σε υποθέσεις του νόμου αυτού, υποβάλλεται στην Επιτροπή του άρθρου 3Α του ν.3213/03 όπως ισχύει στη διεύθυνση Βασ. Σοφίας 11, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ, 4ος όροφος, γρ. 414.

Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 229 του ν.4281/2014 θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποβολή από τους υπόχρεους εκτός της ετήσιας Δ.Κ.Π. και του εντύπου Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) των ιδίων και των συζύγων τους στην ίδια προθεσμία. Η συνυποβολή αυτής με την Δ.Κ.Π. είναι υποχρεωτική ακόμη και με μηδενικά ποσά.

Το περιεχόμενο των άνω δηλώσεων καθορίζεται με βάση τα άρθρα 223 και 229 του ν.4281/2014.