Συχνές Ερωτήσεις από όλες τις κατηγορίες Συχνές Ερωτήσεις από όλες τις κατηγορίες

Επιστροφή

Πότε υποβάλλεται ο προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης καθώς και η λογοδοσία εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών;

Ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων υποβάλλεται τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους που αφορά (άρθρο 59 παρ. 3 ν. 4182/2013).

Ο απολογισμός εσόδων και εξόδων και ο ισολογισμός υποβάλλεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη του έτους που αφορά (άρθρο 59 παρ. 3 ν. 4182/2013).

Η μερική λογοδοσία των εκτελεστών διαθηκών και εκκαθαριστών υποβάλλεται κάθε τέλος ημερολογιακού έτους και η οριστική λογοδοσία με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της περιουσίας (άρθρο 31 ν. 4182/2013).

Η μερική λογοδοσία των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών υποβάλλεται στο πρώτο δίμηνο και στη συνέχεια κάθε εξάμηνο από το διορισμό του και οριστική λογοδοσία υποβάλεται με την λήξη του έργου του (άρθρο 63 ν. 4182/2013).