Συχνές Ερωτήσεις από όλες τις κατηγορίες Συχνές Ερωτήσεις από όλες τις κατηγορίες

Επιστροφή

Πως θα ενημερωθεί ο υπότροφος για την είσπραξη της υποτροφίας που λαμβάνει από κοινωφελή περιουσία (κληρ/μα) της άμεσης διαχ/σης του Υπουργείου Οικονομικών;

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποτρόφου που έχει δηλώσει. Την εν λόγω ειδοποίηση λαμβάνει ο υπότροφος και από την παρούσα διαδικτυακή πύλη μέσω της διαδρομής Ψηφιακές Υπηρεσίες  → Κοινωφελών Περιουσιών → Οι Ειδοποιήσεις μου, μετά την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη (user name) και του Κωδικού πρόσβασης (password) που διαθέτει ο υπότροφος ως χρήστης του Taxisnet.