Συχνές Ερωτήσεις από όλες τις κατηγορίες Συχνές Ερωτήσεις από όλες τις κατηγορίες

Επιστροφή

Πως μπορώ να επικοινωνήσω με τις Δημόσιες Υπηρεσίες που εποπτεύουν τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄);

Πληροφορίες για την επικοινωνία με τις Υπηρεσίες - Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών (Δ.Κ.Π.) που εποπτεύουν τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄) παρέχονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Δ.Κ.Π. Υπουργείου Οικονομικών

Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας

Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας - Ιουνίου

Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Επίσης, στοιχεία και πράξεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4182/2013 και οποιοδήποτε αίτημα προς τις ως άνω Υπηρεσίες, για θέματα αρμοδιότητάς τους,υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην παρούσα διαδικτυακή πύλη από τη διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Αιτήσεις → (κουμπί) «Δημιουργία Αίτησης για λοιπά θέματα Κοινωφελών Περιουσιών» ή πατώντας (εδώ) και στη συνέχεια  επιλέγοντας «Δημιουργία Αίτησης για λοιπά θέματα Κοινωφελών Περιουσιών». Ο αιτών πρέπει να είναι πιστοποιημένος χρήστης του Taxisnet και για την υποβολή των ως άνω απαιτείται η εισαγωγή του Ονόματος χρήστη (user name) και του Κωδικού πρόσβασης (password) που χορηγεί το Taxisnet.