Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

Περιεχόμενο με Νομός Κοζάνης

23 Μαρ 2021

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Κοζάνης της Α.Α.Δ.Ε.

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Κοζάνης διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄), όπως αυτός έχει...
14 Σεπ 2020

Διακήρυξη μειοδοτκής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης και του τμήματος Α5 της Υ.Ε.Δ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με έδρα την Κοζάνη, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Κοζάνης διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄), όπως αυτός έχει τροποποποιηθεί...
1 Απρ 2019

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Κοζάνης

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Κοζάνης διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄), για τη μίσθωση ακινήτου...
20 Ιουλ 2018

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθέωρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Κοζάνης - Γρεβενών και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κοζάνης - Γρεβενών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Κοζάνης διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄), για τη μίσθωση ακινήτου...