Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

Περιεχόμενο με Νομός Ροδόπης

13 Ιουλ 2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 6654Η-ΟΚΕ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διακήρυξη μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, η οποία έλαβε ΑΔΑ: 6654Η-ΟΚΕ και η οποία θα διεξαχθεί...