Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

Περιεχόμενο με Νομός Ξάνθης

29 Αυγ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη ΣΤΕΓΑΣΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΞΑΝΘΗΣ της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης διακηρύττει ότι στις 7-9-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00-11:00 στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης (δ/νση: Μεσολογγίου 13, Ξάνθη) θα...
29 Αυγ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη ΣΤΕΓΑΣΗ της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ του ΥΠΠΟ

 Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης διακηρύττει ότι στις 7-9-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00-11:00 στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης (δ/νση: Μεσολογγίου 13, Ξάνθη) θα...
28 Απρ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη ΣΤΕΓΑΣΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΞΑΝΘΗΣ της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης διακηρύττει ότι την 10-5-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-11:00 στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης (δ/νση Μεσολογγίου 13, Ξάνθη) θα...
28 Απρ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη ΣΤΕΓΑΣΗ της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ του ΥΠΠΟΑ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης διακηρύττει ότι την 10-5-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-11:00 στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης (δ/νση Μεσολογγίου 13, Ξάνθη) θα...
10 Φεβ 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη ΣΤΕΓΑΣΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΞΑΝΘΗΣ της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης διακηρύττει ότι την 2-3-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30-11:30 στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης (δ/νση Μεσολογγίου 13, Ξάνθη) θα διενεργηθεί...
8 Φεβ 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη ΣΤΕΓΑΣΗ της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ του ΥΠΠΟΑ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης διακηρύττει ότι την 2-3-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30-11:30 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης (Μεσολογγίου 13, Ξάνθη) θα διενεργηθεί...