Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

Περιεχόμενο με Νομός Χίου

9 Ιουν 2020

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ (ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ) ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΧΙΟΥ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύττει ότι βάση του άρθ. 16 του ν. 3130 / 28-03-2003 την 22-6-2020 ημέρα Δευτέρα .και ώρα 10.00 έως 11.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κτηματικής...
19 Μαϊ 2020

Α΄ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία προς μίσθωση ακινήτου για την στέγαση πληρωματος της Ναυτικής Υπηρεσίας Χίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύττει ότι βάση του άρθ. 16 του ν. 3130 / 28-03-2003 την 4-6-2020 ημέρα Πεμπτη και ώρα 10.00 έως 11.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κτηματικής...
5 Μαρ 2020

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Ναυτικών Υπηρεσιών στο Ν. Χίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύττει ότι βάση του άρθ. 7 , 8 & 10 του ν. 3130 / 28-03-2003 την 26-3-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 έως 11.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της...
28 Φεβ 2020

Στέγαση των Τμημάτων α) Επιθεώρηση εργασιακών σχέσεων Χίου (Τ.Ε.ΕΣ) & Επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Χίου-Λέσβου (Τ.Ε.Α.Υ.Ε)

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύττει ότι βάση του άρθ. 7 , 8 & 10 του ν. 3130 / 28-03-2003 την 16-3-2019 ημέρα Δευτέρα  .και ώρα 10.00 έως 11.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία...
4 Ιουν 2019

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των τμημάτων επιθεώρησης εργασίας Ν. Χίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύττει ότι βάσει του άρθ. 7 , 8 & 10 του ν. 3130 / 28-03-2003 την  26-6-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 έως 11.00 θα διενεργηθεί στα...
15 Μαϊ 2019

B΄ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία προς μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Δ.Ο.Υ Χίου - ΑΑΔΕ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύττει ότι βάση του άρθ. 16 του ν. 3130 / 28-03-2003 την 5/6/2019 ημέρα Τετάρτη .και ώρα 10.00 έως 11.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κτηματικής...
27 Μαρ 2019

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ - Α.Α.Δ.Ε.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύττει ότι βάσει του άρθ. 16 του ν. 3130 / 28-03-2003 την 11-4-2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 11:00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της...
29 Ιαν 2019

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ)

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύττει ότι βάση του άρθ. 7 , 8 & 10 του ν. 3130 / 28-03-2003 την  21-02. - 2019 ημέρα Πέμπτη .και ώρα ...
21 Ιαν 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ν. ΧΙΟΥ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου διακηρύσσει, ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου προς στέγαση του τμήματος ψηφιοποίησης & των...
21 Ιαν 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΑΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΧΙΟΥ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΎ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύττει ότι την 12-2-2019 ημέρα Τρίτη .και ώρα 10.00 έως 11.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας, οδός Πολυχρονοπούλου 6 ,...