Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

Περιεχόμενο με Νομός Φωκίδας

6 Νοε 2020

Διακήρυξη Δ΄Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φωκίδας διακηρύσει ότι, υ πό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ'αριθμ. 7077/10-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΔ8ΚΗ-Σ51) αρχικής μας διακήρυξης,...
24 Ιαν 2020

Β' Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φωκίδας διακηρύττει ότι διενεργείται Β' Επαναληπτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ ΑΜΦΙΣΣΑΣ υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της με...
8 Νοε 2019

Διακήρυξη Α' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Άμφισσας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φωκίδας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της με ΑΔΑ: 6462Η-8ΞΔ αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης...
5 Νοε 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ για τη στέγαση του Τμήματος Εργασιακών σχέσεων Φωκίδας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φωκίδας διακηρύσσει, υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄αριθμ. 71270/30-07-2019 (ΑΔΑ: 64Β1Η-ΔΛΕ) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική...
7 Οκτ 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φωκίδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου...
3 Απρ 2019

Β΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ειρηνοδικείου Άμφισσας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φωκίδας διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Άμφισσας (αρχειακών χώρων). Η δημοπρασία...
14 Ιαν 2019

Δ΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φωκίδας διακηρύσσει ότι  επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας...
11 Ιαν 2019

Δ΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΗΝ 22-01-2019.

Δ' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΗΝ 22-01-2019.
23 Μαϊ 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΤΕΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φωκίδας διακηρύσσει ότι : Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ'αριθμ. 7077/10-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΔ8ΚΗ-Σ51) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η...
— 10 Items per Page
Εμφάνιση 1 - 10 από 20 αποτελέσματα.