Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

3 Οκτ 2014

2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ Α.Τ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

B' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Τ. & Σ.Τ.Α ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ Τ.Δ.Λ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ. 1.  ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Τ & Σ.Τ.Α ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ Τ.Δ.Λ...
29 Σεπ 2014

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΔΑ : Β5ΚΤΗ-ΟΓ8 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
25 Σεπ 2014

Διακήρυξη Γ' Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΔΑ : 7ΠΞΤΗ-6ΜΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΔΑ : ΒΛ94Η-ΟΡΜ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΠ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΒΡΟΥ.  
25 Σεπ 2014

Διακήρυξη 1ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΔΑ : ΩΤΚ6Η-1Ε0 ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΔΑ : ΒΙΥΗΗ-ΘΕΨ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
12 Σεπ 2014

Διακήρυξη 3ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Εύβοιας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ - ΑΔΑ : ΨΚΣΞΗ-Σ7Ε ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΔΑ : ΒΙΦΦΗ-7ΥΔ  
29 Αυγ 2014

Διακήρυξη Α' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας και του Σταθμού Τουριστικής Αστυνομίας Καλαμπάκας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ - ΑΔΑ ΒΤΗΡΗ-ΘΘΟ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΔΑ : ΒΙΗΓΗ-ΩΕΓ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜ. ΔΙΩΞΗΣ...