Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

15 Οκτ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ν.ΕΒΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Σημείωση. Τα ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των πρός στέγαση Υπηρεσιών είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Εβρου, Αγ. Δημητρίου 2, Αλεξανδρούπολη, τηλ....
15 Οκτ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ. 1.  Προδιαγραφές ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ  2.  Προδιαγραφές ΗΜ - ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ Σημειωση .  Το ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ...
15 Οκτ 2014

(EN) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Α' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Δ.Τ & Α' Τ.Τ ΘΕΣΣ-ΝΙΚΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ. 1.  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Α ΤΤ ΘΕΣΝΙΚΗΣ 2.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ...
7 Οκτ 2014

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μαντουδίου.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Τ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΑΔΑ : ΒΥΟΞΗ-Ο7Λ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Α.Τ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ.  
7 Οκτ 2014

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Βασιλικού.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Σ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - AΔΑ : Ω8ΣΗΗ-Ο8Ε ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Α.Σ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ  
6 Οκτ 2014

Διακήρυξη Γ' Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Κάσου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ'ΕΠΑΝΑΛ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΣ ΚΑΣΟΥ - ΑΔΑ : Β8ΚΜΗ-ΨΞΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΣ ΚΑΣΟΥ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ...
6 Οκτ 2014

Διακήρυξη 1ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών και του Τμήματος Τροχαίας Πατρών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 7Ρ6ΝΗ-2ΣΦ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
3 Οκτ 2014

2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ Α.Τ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

B' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Τ. & Σ.Τ.Α ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ Τ.Δ.Λ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ. 1.  ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Τ & Σ.Τ.Α ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ Τ.Δ.Λ...