Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

29 Οκτ 2014

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Τυχερού Ν.Έβρου.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Τ. ΤΥΧΕΡΟΥ - ΑΔΑ : 72Σ3Η-ΝΒΛ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Τ. ΤΥΧΕΡΟΥ  
29 Οκτ 2014

Διακήρυξη 4ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Εύβοιας και Υφισταμένων Υπηρεσιών Έδρας της.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΔΑ : ΩΦΝΞΗ-6ΟΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΔΑ : ΒΙΦΦΗ-7ΥΔ  
23 Οκτ 2014

(EN) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σημ. Το ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Υπηρεσίας είναι διαθέσιμο απο τα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου, Κτίριο Τελωνείου, τηλ. 22514...
20 Οκτ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Υ.Δ.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ. 1.  Κτηριολογικό Πρόγραμμα 2.  Αρχική Διακήρυξη ΥΔΕ  
20 Οκτ 2014

Διακήρυξη Α΄Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της αποθήκης της ΙΣΤ΄Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ - ΑΔΑ : ΩΔ9ΒΗ-ΙΙ0 ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΔΑ : 600ΝΗ-ΥΙΩ  
20 Οκτ 2014

Διακήρυξη Α΄Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ΄Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ΕΠΑΝΑΛHΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΔΑ : ΒΔΧΖΗ-ΨΕ5 ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΔΑ : 64Ε4Η-ΦΩ7 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ...
17 Οκτ 2014

Διακήρυξη 2ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών και του Τμήματος Τροχαίας Πατρών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΔΑ : ΩΚΚΔΗ-4ΒΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
17 Οκτ 2014

Διακήρυξη Γ΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Έβρου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΔΑ : ΩΒΦ1Η-ΜΩ3 ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ - ΑΔΑ : ΒΙΡΧΗ-040 ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ...
15 Οκτ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Σ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Σημείωση .  Το ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, Εθν. Μακαρίου 12, Ρόδος, τηλ. 2241027628
15 Οκτ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ν.ΕΒΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Σημείωση. Τα ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των πρός στέγαση Υπηρεσιών είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Εβρου, Αγ. Δημητρίου 2, Αλεξανδρούπολη, τηλ....