Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

Περιεχόμενο με Νομός Ηρακλείου

27 Ιουν 2016

Γ΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ «7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λ.Σ. –Ε.Λ.ΑΚΤ».

 Γ΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ  «7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λ.Σ. –Ε.Λ.ΑΚΤ».
24 Ιουν 2016

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Β΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Β΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος Μοιρών και Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς.
3 Ιουν 2016

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της 1ης και 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ηρακλείου

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της 1ης και 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ηρακλείου
25 Απρ 2016

Στέγαση των Δ/νσεων Οικονομικού, Διοίκησης & Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση των Δ/νσεων Οικονομικού, Διοίκησης & Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
26 Φεβ 2016

Διακήρυξη Μειιοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση της Υπηρεσίας της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων & του Περιφερειακού Γραφείου Δημοσιονομικών Ελέγχων Κρήτης

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση της Υπηρεσίας της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων & του Περιφερειακού Γραφείου Δημοσιονομικών Ελέγχων Κρήτης
11 Φεβ 2016

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της υπηρεσίας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της υπηρεσίας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
19 Ιαν 2016

Β΄ Επαναληπτική δημοπρασία για την στέγαση της "7ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-Ε.Λ.-ΑΚΤ"

Β΄ Επαναληπτική δημοπρασία για την στέγαση της "7ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-Ε.Λ.-ΑΚΤ"
19 Ιαν 2016

Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Α΄ επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. Μοιρών και Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς με επισυναπτόμενο κτιριολογικό πρόγραμμα και τεχνικές...