Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

Περιεχόμενο με Νομός Εύβοιας

29 Οκτ 2014

Διακήρυξη 4ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Εύβοιας και Υφισταμένων Υπηρεσιών Έδρας της.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΔΑ : ΩΦΝΞΗ-6ΟΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΔΑ : ΒΙΦΦΗ-7ΥΔ  
7 Οκτ 2014

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μαντουδίου.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Τ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΑΔΑ : ΒΥΟΞΗ-Ο7Λ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Α.Τ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ.  
12 Σεπ 2014

Διακήρυξη 3ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Εύβοιας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ - ΑΔΑ : ΨΚΣΞΗ-Σ7Ε ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΔΑ : ΒΙΦΦΗ-7ΥΔ