Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

Περιεχόμενο με Νομός Κυκλάδων

26 Ιουν 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 17/07/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00-11:00 ΤΟΠΟΣ...
25 Ιουν 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤ ΜΗΛΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 17-06-2020  ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00-11:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ...
25 Ιουν 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 15/07/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30-12:30 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ...
2 Ιουν 2020

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 92 Τ.Μ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 600,00 ΕΥΡΩ...
2 Ιουν 2020

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΗΡΑΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 352 Τ.Μ ΣΤΗ ΘΗΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1748,00 ΕΥΡΩ...
2 Ιουν 2020

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΝΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΙΚΤΉΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 202,5 ΤΜ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 850 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ...
2 Ιουν 2020

ΓΕ.Π.Α.Δ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕ.Π.Α.Δ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ1205 Τ.Μ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ4130,00...
2 Ιουν 2020

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020  11:30 ΕΩΣ 12:30 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ...
2 Ιουν 2020

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΛΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 208 Τ.Μ ΣΤΗ ΜΗΛΟ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1895,00 ΕΥΡΩ ...
31 Ιουλ 2019

Διακήρυξη Α΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του αστυνομικού σταθμού Ανάφης

Επαναλαμβάνεται η δημοπρασία, για τη μίσθωση ακινήτου με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 03/08/2016 αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:ΩΣ7Γ-ΦΥΚ) για τη στέγαση του αστυνομικού σταθμού Ανάφης. ...