Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

Περιεχόμενο με Νομός Λέσβου

27 Μαϊ 2021

Διακήρυξη Β΄επαν/κής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Αρχείων της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης

Διακήρυξη Β΄επαν/κής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Αρχείων της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης ID: 16468643
22 Φεβ 2021

Διακήρυξη Α΄επαν/κής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Αρχείων της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης της Α.Α.Δ.Ε.

Διακήρυξη Α΄επαν/κής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Αρχείων της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης της Α.Α.Δ.Ε.
4 Ιαν 2021

Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Αρχείων της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης της Α.Α.Δ.Ε.

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Αρχείων της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης της Α.Α.Δ.Ε.
7 Ιουλ 2020

Α΄ επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Ναυτικών Υπηρεσιών στη Ν.Λέσβο

Α΄επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Ναυτικών Υπηρεσιών στη Ν. Λέσβο ID: 13386422
2 Ιουλ 2020

Διακήρυξη Β΄επαν/κής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου που αφορά τη στέγαση της Δ/νσης Αστικής Κατ/σης Μετ/σης & Κ.Υ. Βορ. ΑΙΓΑΊΟΥ της Α.Δ.Αιγαίου

Διακήρυξη Β΄επαν/κής δημ/σίας μίσθωσης ακινήτου που αφορά τη στέγαση της Δ/νσης Αστικής Κατ/σης Μετ/σης & Κ.Υ. Βορ. Αιγαίου της Α.Δ.Αιγαίου ID: 13348322
24 Φεβ 2020

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αστικής Κατ/σης Μετ/σης και Κοινωνικών Υποθέσεων Β. Αγαίου της Α.Δ.Αιγαίου

Η  Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου  διακηρύσσει ότι θα διενεργηθείμειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ ́),όπως τροποποιήθηκε...
23 Σεπ 2019

Διακήρυξη Α΄Επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Περ/κής Υπηρεσίας Τουρισμού Β. Αιγαίου του Υπουργείου Τουρισμού

Διακήρυξη μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Περ/κής Υπηρεσίας Τουρισμού Β. Αιγαίου του Υπουργείου Τουρισμού
16 Αυγ 2019

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Περ/κής Υπηρεσίας Τουρισμού Β. Αιγαίου, του Υπουργείου Τουρισμού

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Περ/κής Υπηρεσίας Τουρισμού Β. Αιγαίου, του Υπουργείου Τουρισμού
21 Δεκ 2018

Διακήρυξη Β΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μύρινας Λήμνου

Επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 18-10-2018 της θεωρημένης αρχικής μας διακήρυξης, (ΑΔΑ:Ω2ΠΛΗ-Χ4Δ) για τη στέγαση της Πυροσβεστικής...
12 Δεκ 2018

Διακήρυξη Α΄ Επαν/κής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μύρινας Λήμνου

Διακήρυξη Α΄ Επαν/κής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μύρινας Λήμνου