Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

Περιεχόμενο με Νομός Αττικής

22 Δεκ 2020

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δ ιακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου  για  τη στέγαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  
11 Δεκ 2020

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Βιλίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως...
24 Νοε 2020

Πρόσκληση για προσφορά υπηρεσιών μετακόμισης

Η Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής, εν όψει της μετακόμισής της από το κτίριο  της οδού Φερών 24 στην Αθήνα  στο κτίριο  επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 34 στην Αθήνα,...
23 Νοε 2020

Διακήρυξη Α' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Μουσικής Λιμενικού Σώματος

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων & Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από...
8 Οκτ 2020

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων & Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως...
8 Οκτ 2020

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Μουσικής Λιμενικού Σώματος

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων & Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως...
1 Σεπ 2020

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Α' ΔΟΥ Αθηνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Α' ΔΟΥ Αθηνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
25 Αυγ 2020

Β' επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Κεντρικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ (Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων).

Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 15-6-2020 αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Κεντρικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
22 Ιουλ 2020

Διακήρυξη β’ επαναληπτικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών

Η προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής, διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 5-6-2020 αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη...
21 Ιουλ 2020

Διακήρυξη α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Κεντρικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής, διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 15-6-2020 αρχικής μας διακήρυξης,επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη...