Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

Περιεχόμενο με Νομός Αττικής

7 Ιαν 2016

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Π.Δ.Δ.Π.Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Π.Δ. ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΔΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
29 Οκτ 2014

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Λαυρίου.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Λαυρίου - ΑΔΑ : 7Λ6ΗΗ-8ΜΕ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜ. ΚΟΙΝ.ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ  
15 Οκτ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ. 1.  Προδιαγραφές ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ  2.  Προδιαγραφές ΗΜ - ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ Σημειωση .  Το ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ...