Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΞΟΥ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄    (Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 31 Β΄ΟΡΟΦΟΣ) ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 11:00-12:00

ΑΝΩΤΑΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (2.650).

ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 45Ο Τ.Μ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ