Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 13/10/2022 ΑΠΟ 12:30 ΕΩΣ 13:30

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄  Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 31 (Β΄ ΟΡΟΦΟΣ) ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (6.000)