Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

Επιστροφή

Διακήρυξη Β΄επαν/κής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου που αφορά τη στέγαση της Δ/νσης Αστικής Κατ/σης Μετ/σης & Κ.Υ. Βορ. ΑΙΓΑΊΟΥ της Α.Δ.Αιγαίου

Διακήρυξη Β΄επαν/κής δημ/σίας μίσθωσης ακινήτου που αφορά τη στέγαση της Δ/νσης Αστικής Κατ/σης Μετ/σης & Κ.Υ. Βορ. Αιγαίου της Α.Δ.Αιγαίου

ID: 13348322