Οικονομικά στοιχεία (προυπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί) Οικονομικά στοιχεία (προυπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί)

Οικονομικά στοιχεία (προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί)

21 Μαϊ 2015

ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡHΝΗΣ ΠΟΥΛΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Ίδρυμα Αθανασίου και Ειρήνης Πούλου, απολογισμός 2013