Οικονομικά στοιχεία (προυπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί) Οικονομικά στοιχεία (προυπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί)

Οικονομικά στοιχεία (προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί)

27 Μαϊ 2015

ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
26 Μαϊ 2015

ΚΑΨΙΛΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Αντίγραφο από 48η Συνεδρίαση -Απολογισμός 2014  
26 Μαϊ 2015

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ε.Σ.Η.Ε.Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ