Οικονομικά στοιχεία (προυπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί) Οικονομικά στοιχεία (προυπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί)

Οικονομικά στοιχεία (προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί)

28 Μαϊ 2015

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΞΕΙΔΙΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΞΕΙΔΙΑ Ημερολόγιο Αναρτήσεων ΞΕΙΔΙΑ  
28 Μαϊ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΛΙΑΜΕΠ 2013 ΛΟΓ 80 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΛΙΑΜΕΠ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31122013 ΕΛΙΕΕΠ -ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ  
28 Μαϊ 2015

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

181b ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2014 (3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014  
28 Μαϊ 2015

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝ. & ΤΑΡΣΗΣ ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΥ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014  
28 Μαϊ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
27 Μαϊ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Κληροδοτημάτων επιστολή Έγκριση Ισολογισμού 2014 ΔΣ 181 27.04.15 ΕΛΙΑΜΕΠ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31122014 ΕΛΙΑΜΕΠ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31122014