Πληρωμές κληροδοτημάτων

 

Οι δικαιούχοι μπορείτε να βρείτε τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σας από κληροδοτήματα της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

  

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

•    Πληροφορίες / Επικοινωνία

•    Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών