Αιτήσεις προς το δικαστήριο αρ. 10 Ν. 4182/13 και προσκλήσεις για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος Αιτήσεις προς το δικαστήριο αρ. 10 Ν. 4182/13 και προσκλήσεις για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος

3 Νοε 2015

Πρόσκληση αναγγελίας κληρονομικού δικαιώματος - Φραγκίσκα-Έλλη χ. Σταύρου Στρατιδάκη

Πρόσκληση αναγγελίας κληρονομικού δικαιώματος - Φραγκίσκα-Έλλη χ. Σταύρου Στρατιδάκη  
17 Ιουλ 2015

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΜΙΚΕΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΜΙΚΕΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
17 Ιουλ 2015

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΚΡΟΒΣΚΗ ΚΑΙ ΒΕΡΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΚΡΟΒΣΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΚΡΟΒΣΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
Εμφάνιση 1 - 20 από 51 αποτελέσματα.