Συχνές Ερωτήσεις - Κοινωφελείς Περιουσίες Συχνές Ερωτήσεις - Κοινωφελείς Περιουσίες

Επιστροφή

Πως μπορώ να επικοινωνήσω με τις Δημόσιες Υπηρεσίες που εποπτεύουν τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄);

Πληροφορίες για την επικοινωνία με τις Υπηρεσίες - Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών (Δ.Κ.Π.) που εποπτεύουν τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄) παρέχονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Δ.Κ.Π. Υπουργείου Οικονομικών

Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας

Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας - Ιουνίου

Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Επίσης, στοιχεία και πράξεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4182/2013 και οποιοδήποτε αίτημα προς τις ως άνω Υπηρεσίες, για θέματα αρμοδιότητάς τους,υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην παρούσα διαδικτυακή πύλη από τη διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Αιτήσεις → (κουμπί) «Δημιουργία Αίτησης για λοιπά θέματα Κοινωφελών Περιουσιών» ή πατώντας (εδώ) και στη συνέχεια  επιλέγοντας «Δημιουργία Αίτησης για λοιπά θέματα Κοινωφελών Περιουσιών». Ο αιτών πρέπει να είναι πιστοποιημένος χρήστης του Taxisnet και για την υποβολή των ως άνω απαιτείται η εισαγωγή του Ονόματος χρήστη (user name) και του Κωδικού πρόσβασης (password) που χορηγεί το Taxisnet.