Συχνές Ερωτήσεις - Κοινωφελείς Περιουσίες Συχνές Ερωτήσεις - Κοινωφελείς Περιουσίες

Επιστροφή

Ποιον πρέπει να ενημερώσω για την ύπαρξη περιουσίας χωρίς κληρονόμους;

Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση του τόπου τελευταίας κατοικίας (διαμονής) του αποβιώσαντα (άρθρο 61 παρ 1 ν.4182/2013).