Συχνές Ερωτήσεις - Κοινωφελείς Περιουσίες Συχνές Ερωτήσεις - Κοινωφελείς Περιουσίες

Ποιον πρέπει να ενημερώσω για την ύπαρξη περιουσίας χωρίς κληρονόμους;

Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση του τόπου τελευταίας κατοικίας (διαμονής) του αποβιώσαντα (άρθρο 61 παρ 1 ν.4182/2013).

Υποχρεούται ο εκτελεστής-εκκαθαριστής-κηδεμόνας που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώου του άρθρου 16 ν.4182/2013 σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης;

Ναι (άρθρο 16 παρ 4 ν.4182/2013) Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης, την οποία υποχρεούνται να καταθέτουν κάθε χρόνο και για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου τους ή την παραίτηση ή την...

Ποιες είναι οι βασικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ένας κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας;

Να εξακριβώσει τον τόπο καταγωγής του κληρονομούμενου και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας αυτού. Να εξακριβώσει την οικογενειακή του κατάσταση και την ύπαρξη τυχόν κληρονόμων. Να αναζητήσει...

Μπορώ να υποβάλλω ηλεκτρονικά στοιχεία και πράξεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4182/2013 προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών (Υπηρεσίες Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών);

   Στοιχεία και πράξεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4182/2013 και οποιοδήποτε αίτημα προς τις Δ/νσεις Κοινωφελών Περιουσιών (Υπηρεσίες Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και...

Πως μπορώ να επικοινωνήσω με τις Δημόσιες Υπηρεσίες που εποπτεύουν τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄);

Πληροφορίες για την επικοινωνία με τις Υπηρεσίες - Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών (Δ.Κ.Π.) που εποπτεύουν τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες του ν.4182/2013 (ΦΕΚ...

Που και πότε αναρτώνται ο προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης;

Ο προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός αναρτώνται τόσο στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, εφόσον διατηρεί τέτοιον, όσο και στο διαδικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής. Η ανάρτηση των πινάκων...

Πως θα ενημερωθεί ο υπότροφος για την είσπραξη της υποτροφίας που λαμβάνει από κοινωφελή περιουσία (κληρ/μα) της άμεσης διαχ/σης του Υπουργείου Οικονομικών;

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποτρόφου που έχει δηλώσει. Την εν λόγω ειδοποίηση...

Πότε υποβάλλεται ο προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης καθώς και η λογοδοσία εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών;

Ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων υποβάλλεται τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους που αφορά (άρθρο 59 παρ. 3 ν. 4182/2013). Ο απολογισμός εσόδων και εξόδων και ο...

Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών από τις κοινωφελείς περιουσίες (κληροδοτήματα που υπάγονται στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4182/2013 και την υπ’ αριθ. Δ.Κ.Π. 0002755 ΕΞ 2016/182-2-2016 κ.υ.α. (ΦΕΚ 500/Β΄) προβλέπεται η παρακάτω διαδικασία: α) Έκδοση προκήρυξης, η οποία αναρτάται στην...
— 10 Items per Page
Εμφάνιση 1 - 10 από 16 αποτελέσματα.