Ιστορικό Ανακοινώσεων Ιστορικό Ανακοινώσεων

Κοινωφελείς Περιουσίες

2 Δεκ 2015

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – Διακηρύξεις εκμίσθωσης ακινήτων στην οδό Καρόρη 9 στην Αθήνα.

Διακήρυξη εκμίσθωσης Α ορόφου κτιρίου Καρόρη 9 Διακήρυξη εκμίσθωσης Β ορόφου κτιρίου Καρόρη 9 Διακήρυξη εκμίσθωσης Γ ορόφου κτιρίου Καρόρη 9 Διακήρυξη εκμίσθωσης Δ ορόφου κτιρίου...