Ιστορικό Ανακοινώσεων Ιστορικό Ανακοινώσεων

Κοινωφελείς Περιουσίες

9 Νοε 2015

Πίνακας υποβολής προσφορών εκμίσθωσης αγροτεμαχίων κτηματικής περιφέρειας Μιστεγνών Λέσβου του Κληροδοτήματος Γ.Α. Βοστάνη

Πίνακας υποβολής προσφορών εκμίσθωσης αγροτεμαχίων "Αχλάδα" και "Αχλαδούλα" κτηματικής περιφέρειας Μιστεγνών Λέσβου του Κληροδοτήματος Γ.Α. Βοστάνη Πίνακας υποβολής προσφορών εκμίσθωσης...