Ιστορικό Ανακοινώσεων Ιστορικό Ανακοινώσεων

Κοινωφελείς Περιουσίες

17 Νοε 2015

Ανακοίνωση εκποίησης ελαιοκάρπου του κληροδοτήματος Γρηγορίου Χατζηπαναγιώτου Σκορδά στην Λέσβο

Ανακοίνωση εκποίησης ελαιοκάρπου του κληροδοτήματος Γρηγορίου Χατζηπαναγιώτου Σκορδά στην Λέσβο Ανακοίνωση πώλησης ελαιοκάρπου Κληροδοτήματος ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΚΟΡΔΑ
16 Νοε 2015

Ανακοίνωση πώλησης ελαιοκάρπου στην Λέσβο Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημνατήρη

Το Δ.Σ. του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη ανακοινώνει την κατ' αποκοπήν πώληση ηρτημένου και κατακειμένου ελαιοκάρπου ελαιοκτημάτων που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια Αχλαδερής...